Die Seite ist zur Zeit noch in der Entwicklung - September 2018

Kołobrzeg County Photo

Blog-Beiträge bei Kołobrzeg County Photo

21.03.2019 14:02

Bój o Kołobrzeg_4

A staging of the Battle of Kolobrzeg and Polish Marriage to the Sea took place on the central Beach on Sunday. We celebrated the 74th anniversary of these events. Part four - Victory.----------Inscenizacja walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem odbyła się dziś na Plaży Centralnej. Świętowaliśmy 74. rocznicę tych wydarzeń. Część czwarta - Zwycięstwo.Linked to:Wednesday Around The WorldWonnderful WednesdayThankful Thursday

http://kolobrzegcountyphoto.blogspot.com/2019/03/boj-o-kolobrzeg72.html
19.03.2019 23:44

Bój o Kołobrzeg_3

A staging of the Battle of Kolobrzeg and Polish Marriage to the Sea took place on the central Beach on Sunday. We celebrated the 74th anniversary of these events. Part three - In the heat of battle.----------Inscenizacja walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem odbyła się dziś na Plaży Centralnej. Świętowaliśmy 74. rocznicę tych wydarzeń. Część trzecia - w ogniu walkiLinked to:ABC WednesdayImage-In-IngWordless Wednesday

http://kolobrzegcountyphoto.blogspot.com/2019/03/boj-o-kolobrzeg19.html
19.03.2019 06:12

Bój o Kołobrzeg_2

A staging of the Battle of Kolobrzeg and Polish Marriage to the Sea took place on the central Beach on Sunday. We celebrated the 74th anniversary of these events. Part two - Let it begin...----------Inscenizacja walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem odbyła się dziś na Plaży Centralnej. Świętowaliśmy 74. rocznicę tych wydarzeń. Część druga - Czas zacząć...Linked to:Tuesday's Treasuresbethere2dayOur World TuesdayTuesday Travel

http://kolobrzegcountyphoto.blogspot.com/2019/03/boj-o-kolobrzeg18.html
18.03.2019 07:27

Bój o Kołobrzeg_1

 A staging of the Battle of Kolobrzeg and Polish Marriage to the Sea took place on the central Beach today. We celebrated the 74th anniversary of these events. Part one - German positions.----------Inscenizacja walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem odbyła się dziś na Plaży Centralnej. Świętowaliśmy 74. rocznicę tych wydarzeń. Część pierwsza - pozycje niemieckie.Linked to:Through My LensRandom-osityBlue Monday

http://kolobrzegcountyphoto.blogspot.com/2019/03/boj-o-kolobrzeg.html
Blogsonne 2019