Klara's Cottage

Blog-Beiträge bei Klara's Cottage

21.05.2020 23:42

ISS 2019

Two shots of International Space Station, which I took last night. I must say it wasn't easy because I used the five-second delay in pressing the shutter, so ISS was running out of the frame :)Lens: M42 Revuenon 200 f/3.5Pictures from 2018 you can see here.----------Dwa zdjęcia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, które zrobiłam zeszłej nocy. Muszę powiedzieć, że nie było to proste, gdyż użyłam pięciosekundowego opóźnienia w naciśnięciu migawki, więc ISS uciekało z kadru :)Obiektyw: M42 Revuenon 200mm f/3.5Zdjęcia z 2018 roku możesz zobaczyć tutaj.Linked to:Skywatch FridayLittle Things ThursdayThankful Thursday

http://klarascottage.blogspot.com/2020/05/iss-miedzynarodowa-stacja-kosmiczna.html
19.05.2020 09:39

Treasures

In the Jedności Narodowej Park, I photographed the observation dome and the bunker on the beach. Both structures are from World War II, or so I think.----------W Parku im. Jedności Narodowej sfotografowałam kopułę obserwacyjną, a na plaży bunkier. Obie struktury są z czasów II wojny światowej, a przynajmniej tak mi się wydaje.Linked to:Tuesday's TreasuresOur World TuesdayTravel Tuesdaybethere2dayLove My Little Cottage

http://klarascottage.blogspot.com/2020/05/bunkry-w-kolobrzegu.html
Blogsonne 2020 - Impressum | Datenschutz